De Drie Biggetjes - Hertme

Kinderdagverblijf

Visie

De "Groene Pedagogiek" spreekt ons erg aan. Binnen deze pedagogiek, die al heel bekend is in de Scandinavische landen, draait alles om het buitengebeuren, ook onder slechte weersomstandigheden. De bedoeling hierbij is dat de kinderen door de natuurrijke omgeving zo worden uitgedaagd dat ze zelf heel enthousiast op ontdekkingstocht gaan. Binnen spelen is er dan niet meer bij.

Wij zijn van mening dat onze locatie een prachtige plek is voor de zogenaamde "groene opvang". Daarom hebben wij ervoor gekozen om een eigen weg te zoeken in de "Groene Pedagogiek". Wij gaan veel met de kinderen naar buiten maar daarnaast vinden wij ook activiteiten die binnen plaatsvinden belangrijk.

De pedagogisch medewerkers werken op vaste dagen in dezelfde groep. Tijdens vakantieperiodes en bij ziektes van pedagogisch medewerkers proberen we er zorg voor te dragen dat tenminste één van de twee vaste pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig is.

Geborgenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zien het als startpunt. Als een kind zich veilig voelt durft het zich te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers staan dan ook open voor uitingen van genegenheid van de kinderen en gaan in op hun emoties.

Binnen de "Groene Pedagogiek" is het aanbieden van een buitenruimte (die we heel bewust hebben ingericht) en een directer contact met natuur en dieren heel belangrijk. Onze buitenruimte is ingericht met veelal natuurlijke materialen, de kinderen worden er uitgenodigd tot een divers en fantasievol spel.

Kinderen die meer in de buitenlucht zijn en in een natuurlijke omgeving spelen zijn minder vaak ziek, kunnen zich beter concentreren, ontwikkelen een betere grove motoriek, zijn creatiever in hun spel, hebben minder conflicten met elkaar en beschikken over een grotere woordenschat en begripsvermogen.

Buiten spelen is dan ook belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert de motorische, sociaal emotionele, cognitieve en ook de zintuiglijke ontwikkeling.

Tijdens de verschillende activiteiten wordt er door de pedagogisch medewerkers steeds goed naar de kinderen gekeken. Zo krijgen zij een beeld van waar een kind behoefte aan heeft, waar haar of zijn belangstelling naar uitgaat. Hierdoor kunnen de pedagogisch medewerkers goed aansluiten bij de persoonlijke behoeftes van een kind.

Kinderen maken deel uit van een samenleving. Wil je als mens overeind blijven in de wereld, dan moet je snappen hoe die samenleving in elkaar zit, welke afspraken er zijn, hoe samenleven in zijn werk gaat. Om dit in de vingers te krijgen heb je kennis, creativiteit en sociale vaardigheden nodig. Buiten vinden kinderen een wereld die steeds anders is. Het weer, de materialen en de omstandigheden zijn elke dag weer een verrassing. Dit nodigt kinderen uit tot creativiteit, tot het inspelen op onverwachte situaties, het bedenken van nieuwe spelvormen, nieuwe woorden, nieuwe bewegingen.
Kinderen leren de normen en waarden van de samenleving kennen en vooral toe te passen door veel te oefenen. In hun spel fantaseren ze dat ze een ander zijn, ze spelen rollen en leren zich te verplaatsen in een ander.