De Drie Biggetjes - Hertme

Kinderdagverblijf

Tarieven 4 - 13 jaar

De kosten van de kinderopvang hangen af van de persoonlijke situatie en wensen. 
Hieronder een overzicht van onze prijzen, dit wil echter niet zeggen dat dit de daadwerkelijke kosten zijn. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de (eventuele) tegemoetkoming van het Rijk. Deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst (http://www.toeslagen.nl/).

Tarieven 4-13 jaar 2019:
Uurtarief schoolweken € 6,95

Uurtarief vakantieweken:
Bij min. 8 weken afname € 6,95
Uurtarief incidentele vakantieopvang € 7,45

Uurtarief voorschoolse opvang € 7,45

De tarieven bij verruimde openingstijden (voor 7.45 uur en na 17.45 uur):
Extra kwartier € 3,70
Extra half uur € 7,40

De tarieven bij verlenging tussen de middag (bij vakantieopvang):
Extra kwartier € 2,05
Extra half uur € 4,10

Vervoerskosten per rit:
 2,25 voor het eerste kind
€ 1,50 voor elk volgende kind uit hetzelfde gezin

Tijdens schoolweken is een dagdeel van einde schooltijd tot 17.45 uur. Tijdens vakantieweken is de dag verdeeld in twee dagdelen: de ochtend van 7.45 uur tot 12.45 uur en de middag van 12.45 uur tot 17.45 uur.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Onze buitenschoolse opvang 4 – 13  jaar is aangesloten bij het Landelijk Register Kinderopvang onder de nummers:
BSO Bokkesprong: 228547908
BSO Buitenlust: 171661837