De Drie Biggetjes - Hertme

Kinderdagverblijf

Tarieven 2½ - 4 jaar

De kosten van de kinderopvang hangen af van de persoonlijke situatie en wensen. 
Hieronder een overzicht van onze prijzen, dit wil echter niet zeggen dat dit de daadwerkelijke kosten zijn. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de (eventuele) tegemoetkoming van het Rijk. Deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst (http://www.toeslagen.nl/).

Tarieven 2,5-4 jaar 2019:
Uurtarief € 8,02
Ochtend van 5 uren € 40,10
Ochtend van 3 uren € 24,06

De tarieven bij verruimde openingstijden (voor 7.45 uur):
Extra kwartier € 3,70
Extra half uur € 7,40

De tarieven bij verlenging tussen de middag :
Extra kwartier € 2,05
Extra half uur € 4,10

(Bij afname van extra kwartieren en halve uren wordt de standaard uurprijs hoger.)

Als u gebruik wilt maken van de peuterspeelgroep en geen recht hebt op een tegemoetkoming kinderopvangtoeslag dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke korting. Hiervoor stelt ons de gemeente Borne geld ter beschikking.
Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)  

Onze peuteropvang van 2,5 – 4 jaar is aangesloten bij het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: 124061801