De Drie Biggetjes - Hertme

Kinderdagverblijf

Info 4 - 13 jaar

Buitenschoolse opvang De Drie Biggetjes

De BSO is een voorziening waar kinderen vanaf de start tot het einde van de basisschool een deel van hun tijd doorbrengen. Dat is hun vrije tijd. Binnen de mogelijkheden van onze BSO’s mogen de kinderen dan ook hun eigen bezigheden kiezen. Dit gebeurt in een huiselijke sfeer en in een natuurrijke omgeving. 
We hebben twee locaties voor buitenschoolse opvang, één aan de Wetering 3 en één aan de Zwartkotteweg 1 in Hertme. Deze liggen een paar honderd meter van elkaar af.
In de schoolweken halen we de kinderen met eigen vervoer op van de volgende scholen:       
Uit Hertme van de St. Aegidius, uit Borne van ’t Iemnschelf (+ locatie de Esch), het Prisma, de Beekpark, De Vonder, de Wheele, de Sprankel en op vrijdag van 't Oldhof en uit Saasveld van de Bernardus.

Landelijke ligging

De ligging van onze BSO's in deze landelijke omgeving met veel buitenruimte is op zich heel uniek. Hier genieten we dan ook iedere dag weer volop van!
In de binnenruimtes kunnen de kinderen: knutselen, bakken/koken, spelletjes doen, een boek lezen etc..
De kinderen worden gestimuleerd om veel naar buiten te gaan. Onze buitenspeelruimtes zijn ingericht met verschillende plekken. Zo kunnen de kinderen voetballen, fietsen/steppen, in de zandbak spelen, helpen in de moestuin, op de trampoline springen, timmeren, hutten bouwen, etc..
Naast het buitenspel vinden wij contact met dieren erg belangrijk. Op onze hoofdlocatie hebben we dan ook ezels, kippen, geiten, schapen, konijnen, hangbuikzwijntjes, een pony en rondom grazen in de zomermaanden vaak de koeien.
De kinderen mogen de dieren helpen verzorgen. Naast dat ze dat vaak prachtig vinden zal het een positieve invloed hebben op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo zal het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen worden ontwikkeld en het zelfvertrouwen worden bevorderd.

Leeftijd en groepsgrootte

Wij hebben op onze hoofdlocatie 2 verticale groepen, in de groep de "Dwerggeiten" zitten maximaal 20 kinderen  en in de groep de "Bonte geiten" maximaal 10. De kinderen zitten alleen op de vaste (eet)momenten in de eigen groep, verder hanteren we een opendeurenbeleid. 
Op onze locatie Buitenlust hebben we 1 verticale groep van maximaal 24 kinderen.
De leeftijd in de groepen van onze hoofdlocatie is van 4 tot 13 jaar. De leeftijd bij Buitenlust is vanaf ongeveer 6 jaar. De oudere kinderen zullen op de maandag, dinsdag en donderdag naar locatie Buitenlust gaan. We houden hierbij rekening met vriendjes en vriendinnetjes.
Per maximaal 10 kinderen is er een vaste pedagogisch medewerker aanwezig, met zo nu en dan hulp van vrijwilligers en/of stagiaires. De pedagogisch medewerkers beschikken over passende beroepskwalificaties overeenkomstig de CAO Kinderopvang.

Openingstijden

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag.
Er zijn 4 mogelijkheden voor het afnemen van opvang:
1. Schoolweken (=40 weken)
2. Schoolweken en minimaal 8 vakantieweken
3. Schoolweken en incidentele vakantie dagen
4. Alleen vakantieweken

Schoolweken

Tijdens de schoolweken zijn we open vanaf einde schooltijd tot 17.45 uur. Ophalen kan dan tussen 16.30 uur en 17.45 uur. Het is mogelijk om een extra kwartier of half uur bij te kopen (tot 18.15 uur). 
Ook is het mogelijk om voorschoolse opvang af te nemen. De reguliere tijd hiervoor is vanaf 7.45 uur. Ook dan is het mogelijk om een extra kwartier of half uur bij te kopen (vanaf 7.15 uur).
De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen brengen en halen van school.

Vakantieweken

Tijdens de vakantieweken brengen de ouders/verzorgers de kinderen zelf. De kinderen van Buitenlust zullen in de schoolvakanties ook op onze hoofdlocatie worden opgevangen, tenzij de groep te groot wordt, dan zullen deze kinderen worden opgevangen bij Buitenlust.


De brengtijden zijn tussen:        
7.45 uur           -             9.00 uur            (Mogelijk vanaf  7.15 uur.)
12.45 uur          -           13.30 uur          (Mogelijk vanaf 12.15 uur.)

De haaltijden zijn tussen:         
12.15 uur          -           12.45 uur          (Mogelijk tot 13.15 uur.)
16.30 uur          -           17.45 uur          (Mogelijk tot 18.15 uur.) 

In de vakantieweken is het bij ieder dagdeel mogelijk dat ouders/verzorgers hun kind(eren) een half uur/een kwartier eerder brengen of later ophalen. Voor de extra halve uren of kwartieren wordt een meerprijs in rekening gebracht. Dit ook als kinderen zonder overleg eerder worden gebracht of later worden opgehaald.

Het hele jaar door zijn wij geopend met uitzondering van de nationale feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart. Op 24 december en 31 december is ons kinderdagverblijf om 16.30 uur gesloten.

Vervoer

Wij zullen in de schoolweken de kinderen met eigen vervoer ophalen van de volgende scholen: uit Hertme van de St. Aegidius, uit Borne van ’t Iemnschelf (+ locatie de Esch), het Prisma, de Beekpark, De Vonder, de Wheele, de Sprankel  en op vrijdag van 't Oldhof en uit Saasveld van de Bernardus. Hiervoor worden wel kosten doorberekend. 
Het is mogelijk dat kinderen van andere scholen onze BSO bezoeken, ouders/verzorgers dienen dan zelf voor vervoer te zorgen.
Vanaf groep 5 is het ook mogelijk dat de kinderen per fiets naar de BSO komen. Ouders/verzorgers moeten hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Voor deze kinderen wordt eenmalig door de BSO een reflecterend hesje verstrekt.  Voor de kinderen die per fiets komen worden geen vervoerskosten berekend.
Tijdens de vakantieweken brengen de ouders/verzorgers de kinderen zelf.

Plaatsingsprocedure

Als wij de aanmelding hebben ontvangen worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de plaatsingsmogelijkheden. Het kan voorkomen dat wij niet alle gewenste dagdelen beschikbaar hebben. Wij plaatsen een gezin dan op de wachtlijst.
Dagdelen die vrijkomen worden, in volgorde van aanmelding, aangeboden aan de gezinnen op onze wachtlijst. Soms is het mogelijk om een kind tijdelijk op een ander dagdeel te plaatsen in afwachting van het gewenste dagdeel. Op het inschrijfformulier kunnen ouders/verzorgers aangeven of dit eventueel een tijdelijk oplossing voor hen kan zijn.

Wij hanteren de volgende plaatsingscriteria:

  • Kinderen die naar school gaan in Hertme krijgen voorrang bij hun plaatsing.
  • Kinderen uit één gezin waarvan één of meerdere kinderen reeds geplaatst zijn bij het KDV of de BSO, of geplaatst zijn geweest, krijgen voorrang bij hun plaatsing.De minimum leeftijd bedraagt 4 jaar.
  • Een kind mag in ieder geval nog 30 dagen na het verlaten van de basisschool bij ons op de BSO komen. Een verlenging is mogelijk indien onze planning dit toelaat.Als er onverwacht een plek beschikbaar komt dan houden wij deze plek maximaal 2 maanden ‘open’. Is deze tijd voor ouders/verzorgers te kort dan zullen wij deze plek aan de volgende op de wachtlijst aanbieden.

Als vervolgens de plaatsing definitief doorgaat ontvangen ouders/verzorgers een Plaatsingsovereenkomst waarin de gemaakte plaatsingsafspraken zijn vastgelegd. 
Voorafgaande aan de plaatsing nodigen wij ouders/verzorgers uit voor een Intake-gesprek en bieden wij de mogelijkheid om hun zoon/dochter te laten wennen.

Vaste of Extra dagdelen

Vooraf aan de plaatsing van een kind worden vaste dagdelen afgesproken. Als de groepsgrootte het toelaat kan er gebruik worden gemaakt van een extra dagdeel. En in overleg kan er zo nu en dan ook een dagdeel gewisseld worden.