De Drie Biggetjes - Hertme

Kinderdagverblijf

Info 2½ - 4 jaar

Landelijke ligging

De ligging van ons kinderdagverblijf en de aanwezigheid van verschillende dieren is op zich al heel uniek. Hier genieten we dan ook iedere dag weer volop van!
We gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten. Onze buitenspeelruimte is ingericht met veelal natuurlijke materialen, de kinderen worden er uitgenodigd tot een divers en fantasievol spel. Wij zijn er van overtuigd dat buitenspelen een zeer gunstig effect heeft op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.  Buiten kunnen ze veel beter en meer bewegen (rennen, springen, gooien, klimmen, fietsen, balanceren, etc.) dan binnen.

Naast het buitenspel vinden wij contact met dieren erg belangrijk. We hebben dan ook o.a. geiten, schapen, konijnen, paarden en rondom grazen in de zomermaanden vaak de koeien.
Dieren hebben een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo zal het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen worden ontwikkeld en het zelfvertrouwen worden bevorderd. 

Leeftijd en groepsgrootte

Wij hebben 1 peuterspeelgroep, “de Bokjes”, deze is alleen op de ochtenden geopend. De groep zit in het gebouw van "de Bokkesprong" waar 's middags en in de vakanties kinderen voor de Buitenschoolse opvang worden opgevangen. Dit betekent dat in de vakanties op de ochtenden zowel peuters (die 52 weken afnemen) als bso kinderen in dezelfde groep aanwezig zijn. 
Als kinderen na onze peuterspeelgroep gebruik maken van onze buitenschoolse opvang dan zijn ze al gewend aan de pedagogisch medewerkers en aan de ruimtes.
De leeftijd in deze peuterspeelgroep is 2,5 tot 4 jaar. In deze groep zijn maximaal 16 kinderen met 2 vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en met zo nu en dan hulp van een vrijwilliger, stagiaire of huishoudelijk medewerker. De pedagogisch medewerkers beschikken over passende beroepskwalificaties overeenkomstig de CAO Kinderopvang.

Uk & Puk

In onze groepen werken we met de voorschoolse methode Uk & Puk. Een voorschoolse methode heeft als doel om de doorgaande lijn van de 0 tot 4 jarigen naar de basisschool te bevorderen door de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. 
Uk & Puk is speciaal gemaakt voor kinderdagverblijven en richt zich op allekinderen van 0 - 4 jaar. In de methode speelt pop Puk de hoofdrol, hij doet mee aan alle thema's met bijbehorende activiteiten (ongeveer 4 à 5 thema’s per jaar van 5 à 6 weken). De activiteiten worden steeds op een speelse manier aangeboden. De eigen inbreng van een kind vinden we een essentieel onderdeel in elke activiteit! Uk & Puk is een methode die goed bij onze visie past.

Openingstijden

De peuterspeelgroep is iedere ochtend geopend van 7.45 – 12.45 uur. Het is mogelijk om een kind een half uur/kwartier eerder te brengen of later op te halen. Voor deze extra halve uren of kwartieren wordt wel een meerprijs in rekening gebracht. Ook is het bij de peuterspeelgroep mogelijk dat ouders hun kind i.p.v. een heel dagdeel (5 uren) een verkort dagdeel van 8.30 – 11.30 uur brengen. Ouders betalen dan alleen voor deze 3 uren. Als er een verkort dagdeel wordt afgenomen is het niet mogelijk om extra halve uren/kwartieren af te nemen. Bij afname van hele dagdelen is het mogelijk om te kiezen voor 52 weken opvang of voor 40 weken (dit zijn dan de schoolweken). Bij gebruik van verkorte dagdelen is het alleen mogelijk om 40 (school)weken af te nemen.
Het hele jaar door zijn wij geopend met uitzondering van de nationale feestdagen. Ook zijn wij de vrijdag na Hemelvaart gesloten, deze vrijdag mag gewisseld worden voor een andere dag.

Plaatsingsprocedure

Als wij de aanmelding hebben ontvangen worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de plaatsingsmogelijkheden. Het kan voorkomen dat wij niet alle gewenste ochtenden beschikbaar hebben. Wij plaatsen een gezin dan op de wachtlijst.
Dagdelen die vrijkomen worden, in volgorde van aanmelding, aangeboden aan de gezinnen op onze wachtlijst. Soms is het mogelijk om een kind tijdelijk op een ander dagdeel te plaatsen in afwachting van het gewenste dagdeel. Op het inschrijfformulier kunnen ouders/verzorgers aangeven of dit eventueel een tijdelijk oplossing voor hen kan zijn.

Wij hanteren de volgende plaatsingscriteria:

  • Kinderen van medewerkers worden met voorrang geplaatst ten opzichte van nieuw aangemelde kinderen.
  • Kinderen uit één gezin waarvan één of meerdere kinderen reeds geplaatst zijn, of geplaatst zijn geweest, krijgen voorrang bij hun plaatsing.
  • De minimum leeftijd bedraagt 2,5 jaar.
  • Een kind mag in ieder geval nog 30 dagen na de vierde verjaardag bij ons op het dagverblijf komen. Een verlenging is mogelijk indien onze planning dit toelaat.
  • Als er onverwacht een plek beschikbaar komt dan houden wij deze plek maximaal 2 maanden ‘open’. Is deze tijd voor ouders/verzorgers te kort dan zullen wij deze plek aan het volgende gezin op de wachtlijst aanbieden.

Als vervolgens de plaatsing definitief doorgaat ontvangen ouders/verzorgers een Plaatsingsovereenkomst waarin de gemaakte plaatsingsafspraken zijn vastgelegd.

Voorafgaande aan de plaatsing nodigen wij ouders/verzorgers uit voor een Intake-gesprek en bieden wij de mogelijkheid om hun zoon/dochter te laten wennen.

Vaste of Extra ochtenden

Vooraf aan de plaatsing van een kind worden vaste ochtenden afgesproken. Minimaal 2 ochtenden in de week is verplicht. Als de groepsgrootte het toelaat kan er gebruik worden gemaakt van een extra ochtend. En in overleg kan er zo nu en dan ook een ochtend gewisseld worden.