De Drie Biggetjes - Hertme

Kinderdagverblijf

Info 0 - 4 jaar

Landelijke ligging

De ligging van ons kinderdagverblijf en de aanwezigheid van verschillende dieren is op zich al heel uniek. Hier genieten we dan ook iedere dag weer volop van! 

We gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten. Onze buitenspeelruimtes zijn ingericht met veelal natuurlijke materialen, de kinderen worden er uitgenodigd tot een divers en fantasievol spel. Wij zijn er van overtuigd dat buitenspelen een zeer gunstig effect heeft op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Buiten kunnen ze veel beter en meer bewegen (rennen, springen, gooien, klimmen, fietsen, balanceren, etc.) dan binnen. 

Naast het buitenspel vinden wij contact met dieren erg belangrijk. We hebben dan ook o.a. geiten, schapen, konijnen, paarden en rondom grazen in de zomermaanden vaak de koeien. 
Dieren hebben een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo zal het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen worden ontwikkeld en het zelfvertrouwen worden bevorderd.

Leeftijd en groepsgrootte

Wij hebben vier verticale groepen verdeeld over twee gebouwen, “de Knorretjes” en  “de Krulstaartjes” in de Schuur en “de Koetjes” en "de Kalfjes" in de Stal. De leeftijd in de groepen is van 6 weken tot 4 jaar. In iedere groep zitten maximaal 12 kinderen, dit vinden wij voor deze jonge kinderen een mooie grootte, in een grotere groep voelen met name de jongste kinderen zich minder veilig.
Het voordeel van een verticale groep ten opzichte van een horizontale groep is o.a. dat de kinderen in de bijna 4 jaar dat ze hier komen niet hoeven te wisselen qua groep en pedagogisch medewerkers, dit biedt ze geborgenheid. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo, in verticale groepen vallen kinderen die zich langzamer of sneller ontwikkelen dan leeftijdsgenootjes minder op. Daarnaast kunnen we ook eventuele broertjes en/of zusjes bij elkaar in de groep plaatsen, dit is zowel voor de kinderen als voor de ouders erg prettig.
We hebben ook een peuterspeelgroep "de Bokjes". De leeftijd in deze groep is 2,5 tot 4 jaar, meer informatie hierover vindt u onder de knop "Info 2,5 - 4 jaar". Kinderen die hier al een groep van 0 - 4 jaar bezoeken krijgen de mogelijk om, rond de leeftijd van 3,5 jaar, 1 of meerdere ochtenden naar deze groep te gaan, de andere dagdelen blijven ze in hun eigen groep. Op deze manier bieden we een extra stukje voorbereiding bij de overgang naar de basisschool. Als kinderen hierna gebruik maken van onze buitenschoolse opvang dan zijn ze al gewend aan de pedagogisch medewerkers en aan de ruimtes.
In iedere groep zijn 2 vaste pedagogisch medewerkers aanwezig, met zo nu en dan hulp van een vrijwilliger, stagiaire of huishoudelijk medewerker. De pedagogisch medewerkers beschikken over passende beroepskwalificaties overeenkomstig de CAO Kinderopvang.

Uk & Puk

In onze groepen werken we met de voorschoolse methode Uk & Puk. Een voorschoolse methode heeft als doel om de doorgaande lijn van de 0 tot 4 jarigen naar de basisschool te bevorderen door de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. 
Uk & Puk is speciaal gemaakt voor kinderdagverblijven en richt zich op allekinderen van 0 - 4 jaar. In de methode speelt pop Puk de hoofdrol, hij doet mee aan alle thema's met bijbehorende activiteiten (ongeveer 4 à 5 thema’s per jaar van 5 à 6 weken). De activiteiten worden steeds op een speelse manier aangeboden. De eigen inbreng van een kind vinden we een essentieel onderdeel in elke activiteit! Uk & Puk is een methode die goed bij onze visie past.

Openingstijden

De dagopvang is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 7.45 uur ‘s morgens tot 17.45 uur ‘s avonds. De dag is verdeeld in twee dagdelen: de ochtend van 7.45 uur tot 12.45 uur en de middag van 12.45 uur tot 17.45 uur. Bij ieder dagdeel is het mogelijk om een kind een half uur/een kwartier eerder te brengen of later op te halen. Voor deze extra halve uren of kwartieren wordt wel een meerprijs in rekening gebracht.
Het hele jaar door zijn wij geopend met uitzondering van de nationale feestdagen. Ook zijn wij de vrijdag na Hemelvaart gesloten, deze vrijdag mag gewisseld worden voor een andere dag. Op 24 december en 31 december is ons kinderdagverblijf om 16.30 uur gesloten.

Plaatsingsprocedure 

Als wij de aanmelding hebben ontvangen worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de plaatsingsmogelijkheden. Het kan voorkomen dat wij niet alle gewenste dagdelen beschikbaar hebben. Wij plaatsen een gezin dan op de wachtlijst. 
Dagdelen die vrijkomen worden, in volgorde van aanmelding, aangeboden aan de gezinnen op onze wachtlijst. Soms is het mogelijk om een kind tijdelijk op een ander dagdeel te plaatsen in afwachting van het gewenste dagdeel. Op het inschrijfformulier kunnen ouders/verzorgers aangeven of dit eventueel een tijdelijk oplossing voor hen kan zijn.

Wij hanteren de volgende plaatsingscriteria:

  • Kinderen van medewerkers worden met voorrang geplaatst ten opzichte van nieuw aangemelde kinderen.
  • Kinderen uit één gezin waarvan één of meerdere kinderen reeds geplaatst zijn, of geplaatst zijn geweest, krijgen voorrang bij hun plaatsing.
  • Wij streven ernaar om kinderen uit één gezin in dezelfde groep te plaatsen, tenzij ouders/verzorgers aangeven dit liever niet te willen.
  • De minimum leeftijd bedraagt 6 weken bij de dagopvang.
  • Een kind mag in ieder geval nog 30 dagen na de vierde verjaardag bij ons op het dagverblijf komen. Een verlenging is mogelijk indien onze planning dit toelaat.
  • Als er onverwacht een plek beschikbaar komt dan houden wij deze plek maximaal 2 maanden ‘open’. Is deze tijd voor ouders/verzorgers te kort dan zullen wij deze plek aan de volgende op de wachtlijst aanbieden. 

Als vervolgens de plaatsing definitief doorgaat ontvangen ouders/verzorgers een ‘Plaatsingsovereenkomst’ waarin de gemaakte plaatsingsafspraken zijn vastgelegd. 
Voorafgaande aan de plaatsing nodigen wij ouders/verzorgers uit voor een Intake-gesprek en bieden wij de mogelijkheid om hun zoon/dochter te laten wennen.

Vaste of Extra dagdelen

Vooraf aan de plaatsing van een kind worden vaste dagdelen afgesproken. Minimaal 2 dagdelen in de week zijn verplicht. Als de groepsgrootte het toelaat kan er gebruik worden gemaakt van een extra dagdeel. En in overleg kan er zo nu en dan ook een dagdeel gewisseld worden.